18. 1. 2024

Zajišťování nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti

1 min. čtení

Výrobky a služby společnosti Krka jsou známé vysokými standardy kvality ve všech částech světa. Kvalitu našich výrobků a služeb potvrzují různé certifikáty. Dne 18. prosince jsme obdrželi zvláštní ocenění Slovinského institutu kvality a metrologie (SIQ) za dlouhodobou spolupráci při zajišťování nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti.

KRKA-SIQ-Ocenění
Krka obdržela zvláštní ocenění Slovinského institutu kvality a metrologie (SIQ) za dlouhodobou spolupráci při zajišťování nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti.

V průběhu let jsme zavedli systém řízení kvality odpovídající požadavkům mezinárodních norem pro výrobu léčivých přípravků, environmentální řízení, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost potravin, řízení bezpečnosti informací a zdravotnických prostředků. Jak na slavnostním předávání cen vysvětlil generální ředitel SIQ Gregor Schoss, společnost Krka byla jednou z prvních organizací, které SIQ udělil certifikát systému řízení kvality ISO 9001. Svou oddaností kvalitě si ji také úspěšně udržuje.

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Krka Jože Colarič zdůraznil, že kvalita, bezpečnost a účinnost výrobků a účinný systém kvality jsou klíčem k obchodnímu úspěchu společnosti Krka. Dlouholetá spolupráce společnosti Krka se SIQ, která začala v roce 1993, je jedním ze základních kamenů našeho úspěšného rozvoje kvality. Od první certifikace ISO 9001 v roce 1996 jsme získali certifikáty dalších norem, které jsou vedle správné praxe, jež je ve farmaceutickém průmyslu legislativním požadavkem, součástí našeho jednotného systému kvality.