11. 6. 2024

ZAMĚSTNANCI – NAŠE SILNÉ KOŘENY A PEVNÝ ZÁKLAD

4 min. čtení

Tradiční Krka Awards Day je nejprestižnější událostí společnosti Krka, která dokazuje, že zaměstnanci Krky na celém světě, bez ohledu na jazyk, kterým hovoří, nebo zemi, ve které žijí, sdílejí společné poslání a hodnoty. Každoročně nám připomíná, jak důležití pro společnost zaměstnanci jsou, protože jsou to právě oni, kdo svými schopnostmi, nasazením, obětavostí a vášní pomáhají budovat firemní kulturu a naplňovat firemní cíle. Letošní ročník byl obzvláště výjimečný vzhledem k 70. výročí založení společnosti Krka. Hlavní ceremoniál, který se konal na Otočci, oslavil naše zaměstnance, kteří svou loajalitou, obětavostí, invencí a úspěchy významně přispěli k úspěšnému příběhu společnosti Krka. Byly předány plakety pracovníkům slavícím pracovní jubilea, nejlepším zaměstnancům a nejlepším manažerům.

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Krka Jože Colarič poděkoval zaměstnancům za jejich přínos k rozvoji společnosti Krka: „Sedmdesátka Krky se netýká jen let. Představuje naše silné kořeny, naše pevné základy. Vše, čím jsme a kam směřujeme. Jsou základem pro dnešek i zítřek. Za důležité považuji vás všechny, kteří pracujete ve výzkumu a vývoji, vás, kteří pracujete na nových výrobcích a technologiích a na získávání povolení k uvedení na trh. Právě s vámi a díky vám můžeme zajistit širokou škálu zavedených produktů, doplnit ji novými produkty a vstoupit do nových terapeutických oblastí. Důležití jste vy, kteří zajišťujete dostupnost výrobků Krka, jejich vysokou kvalitu, dostatečné zásobování a dostupnost. Velkou výhodou společnosti Krka je také naše zavedená marketingově-prodejní síť. Totéž platí pro celý dodavatelský řetězec, inženýrství s technickými službami, informační technologie, řízení výkonnosti společnosti, finance, lidské zdroje a všechna další oddělení společnosti Krka, která zajišťují hladký průběh našich operací. Nezapomínejme ani na naše zaměstnance z Terme Krka, kteří se starají o to, aby se naši hosté cítili co nejlépe. Díky vám všem může naše mise obletět svět a pak se vrátit domů – v podobě dobrých obchodních vztahů a výsledků.“

637 zaměstnanců slaví svá pracovní jubilea

Počet zaměstnanců společnosti Krka se neustále zvyšuje. Téměř 13 000 zaměstnanců představuje srdce a duši naší společnosti, kteří pracují v 51 společnostech a zastoupeních v zahraničí. Generace vynalézavých a kreativních zaměstnanců poháněly růst společnosti Krka po celých 70 let její existence a vytvořily z ní jednu z největších a nejúspěšnějších generických farmaceutických společností na světě. Zaměstnanci společnosti Krka napsali svou vizí, nadšením a odhodláním úspěšný příběh, který nás všechny nadále provází a inspiruje.

V letošním roce slaví svá pracovní výročí 637 zaměstnanců skupiny Krka, z nichž 293 pracuje ve společnosti Krka 10 let, 114 20 let, 101 30 let, 48 35 let a 81 40 let. Kromě zaměstnanců ze Slovinska byli pamětními plaketami obdarováni také zaměstnanci z Rakouska, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Česka, Estonska, Finska, Německa, Maďarska, Itálie, Kazachstánu, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Mongolska, Černé Hory, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Severní Makedonie, Slovenska, Srbska, Španělska, Severní Makedonie, Ukrajiny a Uzbekistánu.

Nejlepší zaměstnanci a manažeři

Loajalitu zaměstnanců a pozitivní atmosféru dále podporují každoroční volby o nejlepšího zaměstnance a nejlepšího manažera – jejich cílem je ocenit výjimečné zaměstnance, kteří jsou zdrojem inspirace pro ostatní. V březnu zveřejněná výzva k podávání přihlášek přinesla 763 návrhů – 598 na nejlepší zaměstnance a 165 na nejlepší manažery. Různé komise pak vybraly 51 nejlepších zaměstnanců a 18 nejlepších manažerů na úrovni jednotlivých organizačních jednotek a 10 nejlepších zaměstnanců a 5 nejlepších manažerů na úrovni skupiny Krka.

Ocenění nejlepších manažerů a nejlepších zaměstnanců získali i zaměstnanci ze společností a zastoupení v zahraničí. To jen dále posiluje mezinárodní zaměření společnosti Krka a růst naší globální obchodní sítě.