22. 9. 2023

Zaměstnanci společnosti Krka se zajímají o udržitelnou a energeticky úspornou dopravu

3 min. čtení

V pátek 22. září se Krka opět zapojila do Evropského týdne mobility. Tématem letošní kampaně je “Šetřete energií”. Stále více zaměstnanců společnosti Krka, a to jak ze Slovinska, tak ze zahraničí, využívá pro své každodenní cesty do práce udržitelné způsoby dopravy. Chodíme pěšky, jezdíme na kole, koloběžce, jezdíme společně autem nebo využíváme jiné ekologické metody, čímž rozšiřujeme svůj závazek daleko za hranice samotné kampaně. Přispíváme tak k zachování naší planety pro budoucí generace. V letošním roce se Trim Club Krka podílel na podpoře udržitelné mobility mezi zaměstnanci uspořádáním dvou cyklistických výletů.

KRKA-Teden-mobilnosti-NM-22-9-2023-29

Udržitelné dojíždění do práce je na vzestupu

Udržitelné dojíždění se stává součástí zvyklostí zaměstnanců společnosti Krka a není jen jednorázovou záležitostí. Hlavním cílem Dne bez aut, který Krka pořádá již osm let je povzbudit co nejvíce zaměstnanců, aby pravidelně volili udržitelnou dopravu. V roce 2023 se do kampaně zapojili zaměstnanci společnosti Krka ze 13 zemí.

Uznáváme, že různé způsoby dojíždění mají pro společnost i jednotlivce své silné a slabé stránky, a to s ohledem na faktory, jako je proveditelnost, flexibilita, spotřeba energie, bezpečnost a dopad na životní prostředí. Jsme rádi, že jsme svědky rostoucího trendu udržitelného dojíždění do zaměstnání v Krce, který odráží úspěšnou realizaci našeho Plánu mobility. Nejdůležitější je, že osvojením si alternativních návyků při dojíždění zaměstnanci přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení uhlíkové stopy a zlepšení kvality ovzduší.

Krka si pro svou kampaň vybrala stejný slogan: “Šetřete energií”. Existuje řada možností, jak dojíždět do práce ekonomicky udržitelným způsobem: na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, veřejnou dopravou, pěšky nebo spolujízdou. Každý si vybere svůj preferovaný způsob úspory energie, z nichž mnohé zahrnují fyzickou aktivitu, která zároveň podporuje lepší zdraví. Zásadní je však zajistit bezpečnost ekologické mobility. Proto pravidelně zvyšujeme povědomí zaměstnanců o dodržování zdravotních a bezpečnostních doporučení a opatření, a to nejen v práci, ale i během dojíždění.

Úspornější a zdravější dojíždění

V rámci našeho úsilí o zdravější životní prostředí jsme před několika lety nainstalovali dvě dobíjecí stanice pro elektromobily, které jsou k dispozici hostům i externím návštěvníkům. Součástí vozového parku společnosti Krka jsou také čtyři elektromobily, které používají zaměstnanci pro servisní činnosti v prodejních a výrobních závodech společnosti Krka v Novém Městě, Šentjerneji a Kršku. Šest elektromobilů je k dispozici pro služební cesty.

Obzvláště nás těší, že stále více zaměstnanců, kteří bydlí v blízkosti svého pracoviště, se rozhoduje jezdit do práce na kole. V letošním roce jsme v Ločně u Nového Města vybudovali moderní kolárnu se 128 místy. Brzy přibude další přístřešek s 50 místy pro kola u severního vchodu do závodu. Přístřešky pro kola jsou vhodně umístěny na všech pracovištích společnosti Krka po celém Slovinsku.