5. 12. 2023

Zpráva skupiny Krka k hospodářským výsledkům za leden až září 2023

2 min. čtení

Za prvních devět měsíců roku 2023 dosáhla skupina Krka tržeb ve výši 1 340,5 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 8 %, a dosáhla dosud nejvyššího provozního zisku za dané období ve výši 320,3 milionu EUR. Čistý zisk činil 235,6 milionu EUR. Dozorčí rada skupiny Krka na svém včerejším pravidelném zasedání projednala průběžnou zprávu skupiny Krka a společnosti Krka, d. d., za období leden až září 2023.

MS63SI-medijsko-sredisce-mmc-Krka-zunanjost2-c1640x920-M21

Předseda představenstva a generální ředitel Jože Colarič k tomu uvedl: „Podnikání skupiny Krka bylo úspěšné. Tržby vzrostly ve všech šesti prodejních regionech a na většině trhů. V prvních devíti měsících jsme zaznamenali dosud nejvyšší provozní zisk (EBIT), který se zvýšil o 37 %. Podle prognóz skupina Krka překročí roční cíl tržeb na rok 2023, vykáže 1 770 milionů EUR z prodeje výrobků a služeb a dosáhne čistého zisku přibližně 300 milionů EUR.

Nejdůležitější finanční výsledky skupiny Krka

v tis. EURLeden-Září 2023Leden–Září 2022Index
Příjmy1,340,5361,242,203108
– Z toho příjmy ze smluv se zákazníky (výrobky a služby)1,334,8811,236,531108
Hrubý zisk771,216681,132113
Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA)398,235314,192127
Provozní zisk (EBIT)320,274233,784137
Zisk před zdaněním (EBT)286,610356,18980
Čistý zisk235,559301,66878
Výdaje na výzkum a vývoj127,344119,481107
Investice81,45474,924109Poměrové ukazatele výkonnosti

 Jan–Sept 2023Jan–Sept 2022
Hrubé ziskové rozpětí57.5%54.8%
Marže EBITDA29.7%25.3%
Marže EBIT23.9%18.8%
Marže EBT21.4%28.7%
Čisté ziskové rozpětí (ROS)17.6%24.3%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)14.8%19.9%
Rentabilita aktiv (ROA)11.8%15.3%
Závazky/kapitál0.2530.282
Výdaje/výnosy – výzkum a vývoj9.5%9.6%Tržby

Tržby za produkty a služby podle regionu

      Region Slovinsko,6.5
Region Jihovýchodní Evropa,14.0
Region Východní Evropa,32.5
Region Střední Evropa,22.79
Region Západní Evropa,20.0
Region Zámořské trhy,4.2
    

Související obsah