Zdravotní péče

Pravidelně poskytujeme profesionální veřejnosti veškeré relevantní informace o našich produktech. Zvláštní pozornost věnujeme tomu, aby informace, které slouží jako základ pro vhodné a bezpečné použití našich výrobků, byly aktuální.

Naši medicínští reprezentanti jsou pravidelně školeni. Vyvíjíme pokročilý digitální obsah pro školení a podporujeme odborné společnosti a asociace. Při komunikaci s profesionální veřejností jednáme zodpovědně a v souladu s právními předpisy a jinými předpisy týkajícími se obchodních operací, včetně pravidel pro marketing produktů a nařízení o ochraně osobních údajů, a dodržujeme zásady dobré obchodní praxe a etický kodex společnosti Krka.

Krka_Propagacni_Kodex

Transparentní a etické chování

Finanční prostředky i nepeněžní plnění poskytnutá odborníkům ve zdravotnictví, zdravotnickým organizacím či pacientským sdružením jsou transparentní a od 30. června 2018 jsou tyto převody každoročně zveřejňovány na internetových stránkách České asociace farmaceutických firem.