Vrchní pověřenec pro dodržování předpisů odpovídá za průběžné vyhodnocování rizik v oblasti dodržování předpisů a koordinaci obchodních procesů.

Vrchní pověřenec pro dodržování předpisů navrhuje a zavádí účinný systém vnitřní kontroly a dbá na zvyšování povědomí, školení a poradenství v oblasti zvyšování bezúhonnosti ve firemním prostředí. Vrchní pověřenec pro dodržování předpisů se zabývá zprávami o nevhodném jednání a porušeních příslušných předpisů, interních pravidel a etických zásad. Vrchní pověřenec pro dodržování předpisů rovněž odpovídá za předkládání zpráv vedení společnosti o dodržování předpisů ve společnosti Krka.

Oznamování nevhodného jednání

Kterýkoli zaměstnanec společnosti Krka i třetí osoba může oznámit podezření z podvodu.

Pokud si kterýkoli zaměstnanec společnosti Krka všimne jednání naznačujícího možný podvod, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému. Pokud to povaha podezření z podvodu nebo okolnosti neumožňují, musí tuto záležitost nahlásit vedoucímu oddělení právních záležitostí (Head of Legal Affairs) nebo přímo vrchnímu pověřenci pro dodržování předpisů (Chief Compliance Officer). Podezření z podvodu lze oznámit anonymně. E-mailová adresa k oznamování podezření z podvodu je compliance.officer@krka.biz.

Pokud oznamovatel nechce zůstat v anonymitě, může podezření z podvodu oznámit telefonicky. K tomuto účelu lze volat následujícím osobám:

  • vedoucímu odd. řízení rizik a dodržování předpisů: +386 7 331 26 00
  • vedoucímu odd. právních záležitostí: +386 7 331 95 95

Společnost Krka se zavazuje považovat osobní údaje oznamovatele za důvěrné, nakládat s nimi s řádnou a odbornou péčí  a chránit oznamovatele všemi způsoby před případnými činy ze msty či odvetnými kroky.

Pravidla prevence, odhalování a vyšetřování podvodů určují klíčové cíle, zásady a pravidla pro řízení podvodů.

pravidla_prevence_odhalovani_a_vysetrovani_povodneho_jednani_KRKA

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI KRKA

Etický kodex je naším hlavním dokumentem o dodržování firemních předpisů.

Více

KLINICKY OVĚŘENO

Kvalita, bezpečnost a účinnost výrobků Krka byla klinicky prokázána v mnoha klinických studiích.

Více

ZDRAVÍ

Naše odborné poradenství je zaměřeno na propagaci a zvyšování povědomí o důležitosti zdravého životního stylu.

Více