Etický kodex je zastřešujícím dokumentem pro dodržování firemních předpisů společnosti Krka, d. d., Novo město.

Etický kodex definuje zásady a pravidla pro etické chování, správnou obchodní praxi a standardy chování, které jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti Krka, d. d., Novo mesto a jejích dceřiných společností. Slouží jako vodítko a rámec pro očekávané, odpovědné a etické chování při provádění práce, přičemž naše chování a obchodní operace musí vždy odpovídat předpisům, veřejným doporučením, standardům, zásadám a vnitřním pravidlům společnosti a dobrým obchodním zvyklostem.

Očekáváme, že naši dodavatelé a další obchodní partneři společnosti Krka a jejích dceřiných společností se při uzavírání obchodů se společností Krka seznámí s Kodexem a budou jej dodržovat.

eticky kodex krka

Chief Compliance Officer je odpovědný za průběžné hodnocení korporátních compliance rizik a koordinaci obchodních procesů.

CHIEF COMPLIANCE OFFICER

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

UDRŽITELNOST (ESG)

Za úspěšné se můžeme považovat pouze tehdy, když má náš úspěch pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Více

PRODUKTY

Poskytujeme bezpečnou a účinnou léčbu pomocí vysoce kvalitních produktů.

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naše znalosti využíváme k podpoře zdravého životního prostředí.

Více