Zavazujeme se podávat komplexní a transparentní zprávy o obchodních operacích společnosti a poskytovat úplné, pravdivé, včasné a relevantní informace regulačním orgánům, akcionářům, investorům, médiím, analytikům, obchodním partnerům a široké veřejnosti.

Naše zprávy nejsou založeny pouze na obecných finančních výkazech. Náš reporting zahrnuje také širší environmentální a sociální aspekty naší obchodní činnosti.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Pokračovat v prohlížení

Multiparty banner 1

UDRŽITELNOST (ESG)

Za úspěšné se můžeme považovat pouze tehdy, když má náš úspěch pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Více

VĚDA A TECHNOLOGIE

Důvěra v léky společnosti Krka začíná v našich vývojových laboratořích a výrobních zařízeních.

Více

KLINICKY OVĚŘENO

Kvalita, bezpečnost a účinnost výrobků Krka byla klinicky prokázána v mnoha klinických studiích.

Více